Tietoa Hytke-hankkeesta

Hytke – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä -hankkeen tarkoituksena on rakentaa osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Metropolia Ammattikorkeakoululle ja verkostoissa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä.

 • Hankkeen kesto: 1.1.2021–31.12.2023.
 • Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön profilointirahoitus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle.

Kehittämisprosessin eteneminen

Osallistuvan TKI-toiminnan viitekehyksen kehittäminen

 • Määrittely, käytännöt ja työkalut
 • Hyvien käytänteiden ja työkalujen tunnistaminen Metropoliassa
 • Kirjallisuus
 • Yhteiskehittäminen
 • Vertaisarviointi
 • Ajankohta: Syksy 2021–kevät 2022
 • Tuotos: Julkaisut

Arvioinnin viitekehys

 • Arviointikohteiden määrittely, menetelmien yhteiskehittely ja validointi
 • Ajankohta: Kevät 2022–syksy 2022
 • Tuotos: Julkaisut

Daily life digi lab

 • Osallistuva TKI-toiminta ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntäen
 • Ajankohta: Kevät 2022–kevät 2023
 • Tuotos: Digitaalinen ympäristö ja välineitä

Pilotit

 • Ajankohta: Syksy 2022–syksy 2023
 • Tuotos: Raporti/julkaisut piloteista

Ohjausryhmä

Hytke-hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

 • Jaana Erkkilä-Hill, vararehtori, Taideyliopisto.
 • Madeleine Gabriel, Mission Director, Nesta (UK).
 • Sanna Hartman, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut, sosiaali- ja terveystoimiala.
 • Tuija Hirvikoski, johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu, ENoLL-verkoston edustaja.
 • Henna Hyytiä, erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto.

Tietosuojaselosteet


Verkkosivujen etusivun kansikuva: Timon Studler, Unsplash.