Tietoa HYTKE-hankkeesta

HYTKE – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä -hankkeen tarkoituksena on rakentaa osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Metropolia Ammattikorkeakoululle ja verkostoissa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä.

 • Hankkeen kesto: 1.1.2021–31.12.2023.
 • Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön profilointirahoitus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle.

Kehittämisprosessin eteneminen

Osallistuvan TKI-toiminnan viitekehyksen kehittäminen

 • Määrittely, käytännöt ja työkalut
 • Hyvien käytänteiden ja työkalujen tunnistaminen Metropoliassa
 • Kirjallisuus
 • Yhteiskehittäminen
 • Vertaisarviointi
 • Ajankohta: Syksy 2021–kevät 2022
 • Tuotos: Julkaisut

Arvioinnin viitekehys

 • Arviointikohteiden määrittely, menetelmien yhteiskehittely ja validointi
 • Ajankohta: Kevät 2022–syksy 2022
 • Tuotos: Julkaisut

Daily life digi lab

 • Osallistuva TKI-toiminta ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntäen
 • Ajankohta: Kevät 2022–kevät 2023
 • Tuotos: Digitaalinen ympäristö ja välineitä

Pilotit

 • Ajankohta: Syksy 2022–syksy 2023
 • Tuotos: Raporti/julkaisut piloteista

Tietosuojaseloste

Hytke-hankkeen tietosuojaseloste on luettavissa Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.


Verkkosivujen etusivun kansikuva: Timon Studler, Unsplash.