Tuoreet julkaisut osallistuvasta TKI-kumppanuudesta ja viestinnästä

Vuoden 2024 alussa on ilmestynyt kaksi julkaisua, joissa käsitellään osallistuvaa TKI-kumppanuutta. Co-curiosity – building justice, joy and joint mission into RDI partnerships Metropolia is a solution-driven university of applied sciences, and this publication tackles the mystery of the co-jungle within…

Tulevaisuusareena-podcastsarja on julkaistu

Joulukuussa 2023 julkaistiin Tulevaisuusareena-podcastsarja ja sen kuusi ensimmäistä jaksoa, jotka kaikki käsitelevät osallistuvaa TKI-kumppanuutta eri näkökulmista. Jaksot tallennettiin kesän ja syksyn aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun Digistudiossa Myllypuron kampuksella. Julkaistuissa jaksoissa kokemustaan ja asiantuntijuuttaan osallistuvan TKI-kumppanuuden parissa jakavat keskustellen seuraavat osallistujat: Tutustu…

Pilottien päätöstilaisuudessa juhlistettiin onnistuneita kokeiluja

Tammikuussa 2023 alkoi Metropoliassa merkittävä kokeilu, kun osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointiin mukaan lähteneet kehitysprojektit aloittivat työnsä. Mukana olleissa 13 projektissa kokeiltiin osallistuvan TKI-kumppanuuden toimintamalleja ja työkaluja kevään ja syksyn aikana, ja 1.11.2023 järjestettiin Myllypuron kampuksella päätöstilaisuus, jossa projektien tuloksia ja kokemuksia…

Tuore mikrokirja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajaoista

Hytke järjesti 25.10.2022 kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajapäivän Metropolian Myllypuron kampuksella. Päivän tavoitteena oli jakaa hyviä käytänteitä sekä oppia ja rakentaa yhdessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta. Nyt vuosi tapahtuman jälkeen on aika ja mahdollisuus palata päivän tunnelmiin juuri julkaistun Tulevaisuustyöpajoilla kohti kestävää hyvinvointia -mikrokirjan myötä.…

Syksyllä tapahtuu, Erätauko ja heTKInen

Osallistuvaa TKI-kumppanuutta viedään eteenpäin monissa yhteyksissä ja kohtaamisissa Metropoliassa ja verkostojen kanssa. Viime viikolla aihe näkyi Arabian kampuksella 24.10.2023 järjestetyssä heTKInen-aamukahvitilaisuudessa ja toteutui Myllypuron kampuksella 26.10.2023 pidetyssä Erätauko-keskustelussa Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuudessa. Erätauko-keskustelu Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen…

Uusia toimintatapoja rakennusalalle sekä projektiopintojen mahdollisuuksia – blogiartikkelit Hytke-piloteista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tammikuusta 2023 alkaen tehty pilottikokeiluja osallistuvan TKI-kumppanuuden soveltamiseksi erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien tarpeisiin. Pilottien kokemukset kootaan blogiartikkeleiksi, ja viime viikolla julkaistiin kaksi uutta artikkelia aiheeseen liittyen Metropolian Tikissä-TKI-blogissa: Lue myös aiemmat artikkelit:

Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuudessa – Erätauko-keskustelu 26.10.2023

Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymä järjestää torstaina 26.10.2023 klo 13–16 Erätauko-keskustelun, johon kutsutaan mukaan laajasti TKIO-verkostoa. Mitä on kestävän terveyden ja hyvinvoinnin ​ edistäminen tulevaisuudessa? Entä mitä osaamista tarvitaan kestävän terveyden ja ​hyvinvoinnin edistämiseksi tulevaisuudessa?​​ Tervetuloa kaikki, joita…

Artikkeli merkityksellisestä yhteistoiminnasta osallistuvassa TKI-kumppanuudessa

Antti Pitkänen, Nea Vänskä & Outi Hietala ovat kirjoittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulun Tikissä-TKI-blogiin artikkelin Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa. Yhteistoiminta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin (TKI) kaikissa vaiheissa on tunnistettu keskeiseksi edellytykseksi tarpeeseen vastaavalle ja käytännössä sovellettavalle TKI-toiminnalle. Mutta millaisia osallistumisen muotoja tutkimuksen…

Hankearviointia osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen avulla

Anna Eskola ja Heidi Stenberg ovat kirjoittaneet Metropolian Tikissä-blogiin artikkelin Dallaten-hankkeen loppuarvioinnista, jossa on hyödynnetty osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehystä: Artikkeli antaa monipuolisen katsauksen osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen hyödyntämismahdollisuuksiin. Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehys osana Dallaten-hankkeen loppuarviointia toimi erinomaisena kehittävän arvioinnin työkaluna. Arvioinnin yhteydessä esiin…