Tuore mikrokirja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajaoista

Hytke järjesti 25.10.2022 kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajapäivän Metropolian Myllypuron kampuksella. Päivän tavoitteena oli jakaa hyviä käytänteitä sekä oppia ja rakentaa yhdessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta.

Nyt vuosi tapahtuman jälkeen on aika ja mahdollisuus palata päivän tunnelmiin juuri julkaistun Tulevaisuustyöpajoilla kohti kestävää hyvinvointia -mikrokirjan myötä.

Mikrokirjan kansi, valokuvassa puu, jonka juuret näkyvät maan pinnalla.

Julkaisutiedot

Linkola, Jussi & Väisänen, Sara (toim.) 2023. Tulevaisuustyöpajoilla kohti kestävää hyvinvointia. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mikrokirjat 48.

Mikrokirja on ladattavissa Theseus-julkaisupalvelusta ja sen pysyvä osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-384-8 ​

Tutustu myös Tulevaisuustyöpajapäivän alustus- ja kommenttipuheenvuoroihin YouTube-soittolistan kautta:

Myös päivän koko ohjelma löytyy yhä verkkosivuiltamme.