Pilottien päätöstilaisuudessa juhlistettiin onnistuneita kokeiluja

Tammikuussa 2023 alkoi Metropoliassa merkittävä kokeilu, kun osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointiin mukaan lähteneet kehitysprojektit aloittivat työnsä. Mukana olleissa 13 projektissa kokeiltiin osallistuvan TKI-kumppanuuden toimintamalleja ja työkaluja kevään ja syksyn aikana, ja 1.11.2023 järjestettiin Myllypuron kampuksella päätöstilaisuus, jossa projektien tuloksia ja kokemuksia käsiteltiin yhdessä.

Luokkatila, puhuja edessä valkokankaan luona, pöytien ääressä 14 kuulijaa.
Dallaten-hankkeen Heidi Stenberg esittelee pilotoinnin tuloksia.

Päätöstilaisuudessa oli paikalla 15 esittelijää, toteuttajaa ja kehittäjäkumppania 11 projektista. Aluksi kaikki pilotit esittelivät tiivisti oman toteutuksensa sekä tuloksensa, jonka jälkeen kokoonnuttiin kaksiosaiseen tulevaisuusdialogiin.

Henkilöitä luokkatilan edessä asettumassa istumaan tuoleille ja jakkaroille.
Tulevaisuusdialogi on käynnistymässä, sisä- ja ulkopiirit muodostuvat.

Tulevaisuusdialogissa osallistuvan TKI-kumppanuuden kokeiluissa syntyneitä ajatuksia ja kokemuksia käsiteltiin aluksi 6 hengen sisäpiirin keskustelulla, jota ulkopiirin osallistujat seurasivat muistiinpanoja tehden. Lopuksi ulkopiiriläiset jatkoivat keskustelua omien havaintojensa ja ajatustensa pohjalta.

Henkilö on luokkatilan etuosassa valkokankaan edessä.
Hytke-hankkeen asiantuntija Sari Helenius esittelee laatimansa koosteen tulevaisuusdialogista.

Tulevaisuusdialogin ajatukset koostettiin yhteen, ja kotiinviemisiksi saatiin näkemys siitä, mitä osallistuva TKI-kumppanuus voisi tulevaisuudessa olla Metropoliassa ja verkoistoissa. Mahdollisuuksiksi tunnistettiin muun muassa merkityksellisuuden, vaikuttamisen ja osallisuuden kokemusten mahdollistuminen, vaikuttavuus ja edelläkävijyys tulevaisuusorientoituneessa kehittämisessä ja radikaali optimismi. Nähtiin, että osallistuva TKI-kumppanuus edistää avointa, oppivaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka kutsuu mukaan ja mahdollistaa uuden rohkeaa kokeilua ja muotoilua.

Kiitos kaikille päätöstilaisuuteen osallistuneille sekä pilottien vetäjille, osallistujille ja kehittäjäkumppaneille. Pilottien tulokset ovat upeita ja ilmentävät monimuotoista TKIO-toimintaa Metropoliassa ja verkostossa!

Pilotti-blogiartikkelit

Pilottien kokemuksia julkaistaan myös blogiartikkeleina, ja tässä linkit tähän mennessä julkaistuihin blogiteksteihin, jotka kaikki on julkaistu Metropolian Tikissä-TKI-blogissa:

Lisää blogitekstejä ja muita osallistuvan TKI-kumppanuuden materiaaleja lisätään verkkosivujemme Tutustu osallistuvaan TKI-kumppanuuteen -sivulle sitä mukaa kun aineistoja valmistuu.