Pilottien päätöstilaisuudessa juhlistettiin onnistuneita kokeiluja

Tammikuussa 2023 alkoi Metropoliassa merkittävä kokeilu, kun osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointiin mukaan lähteneet kehitysprojektit aloittivat työnsä. Mukana olleissa 13 projektissa kokeiltiin osallistuvan TKI-kumppanuuden toimintamalleja ja työkaluja kevään ja syksyn aikana, ja 1.11.2023 järjestettiin Myllypuron kampuksella päätöstilaisuus, jossa projektien tuloksia ja kokemuksia…

Uusia toimintatapoja rakennusalalle sekä projektiopintojen mahdollisuuksia – blogiartikkelit Hytke-piloteista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tammikuusta 2023 alkaen tehty pilottikokeiluja osallistuvan TKI-kumppanuuden soveltamiseksi erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien tarpeisiin. Pilottien kokemukset kootaan blogiartikkeleiksi, ja viime viikolla julkaistiin kaksi uutta artikkelia aiheeseen liittyen Metropolian Tikissä-TKI-blogissa: Lue myös aiemmat artikkelit:

Hankearviointia osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen avulla

Anna Eskola ja Heidi Stenberg ovat kirjoittaneet Metropolian Tikissä-blogiin artikkelin Dallaten-hankkeen loppuarvioinnista, jossa on hyödynnetty osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehystä: Artikkeli antaa monipuolisen katsauksen osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen hyödyntämismahdollisuuksiin. Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehys osana Dallaten-hankkeen loppuarviointia toimi erinomaisena kehittävän arvioinnin työkaluna. Arvioinnin yhteydessä esiin…

Osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotit ovat käynnistyneet

Hytke-hankkeen osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointi, on käynnistynyt 15 pilottiprojektin kanssa. Pilotit toteutetaan vuoden 2023 aikana. Pilottien tarkoituksena on kokeilla osallistuvan TKI-kumppanuuden mukaista kehittämistä Metropolian eri aloilla ja erilaisissa käyttötilanteissa. Mukana olevat pilotit käsittelevät esimerkiksi Metropolian liikelaboratorion TKI-kapasiteetin vahvistamista, osallistavia draamamenetelmiä, mediataiteen…

Osallistuvan TKI-kumppanuuden pilottihaku avataan lokakuussa

Onko sinulla mielessäsi TKI-aihe tai haluaisitko tunnistaa yhdessä moninaisen kumppanuusverkoston kanssa uusia tarpeellisia aiheita, joista voisi rakentua kansallinen tai kansainvälinen hankehakemus? Tai toteutatko hankkeessasi osallistuvaa TKI-kumppanuutta, jossa osallistumista mahdollistetaan yhdenvertaisesti läpi TKI-prosessin ja haluaisit arvioida toiminnan hyötyjä? Kenties olette tunnistaneet…