Osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotit ovat käynnistyneet

Hytke-hankkeen osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointi, on käynnistynyt 15 pilottiprojektin kanssa. Pilotit toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Pilottien tarkoituksena on kokeilla osallistuvan TKI-kumppanuuden mukaista kehittämistä Metropolian eri aloilla ja erilaisissa käyttötilanteissa. Mukana olevat pilotit käsittelevät esimerkiksi Metropolian liikelaboratorion TKI-kapasiteetin vahvistamista, osallistavia draamamenetelmiä, mediataiteen kumppanuusverkoston kehittämistä sekä Luova Dimensio -yhteistyöalustan kehittämistä. Kokeilukenttä on siis varsin laaja ja monialainen.

Pilottien suunnittelu etenee yhteistoiminnallisesti toteuttajien ja Hytke-hankkeen kesken. Ensimmäisten sparraussessioiden jälkeen täsmennetään pilottisuunnitelmia, joissa osallistuvan TKI-kumppanuuden mukaisesti kiinnitetään huomiota erityisesti:

 • Yhdenvertaiseen osallistumiseen​
  • Yhdenvertaisen tilanteen rakentaminen​
  • Arvostukseen ja luottamukseen perustuva osallistuminen​
  • Otollisten olosuhteiden luominen​
 • Moninaiseen osaamiseen​
  • Moninaisen asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntäminen​
  • Sitoutumisen ja yhteistoimijuuden vahvistaminen​
  • Yhteinen määritteleminen ja sopiminen​
 • Systeemiseen kehkeytymiseen​
  • Kokonaisvaltaisten innovaatioiden tuottaminen​
  • Yhteistoiminnassa lisäarvon tuottaminen​
  • Toiminnan jatkuva ja moninainen arvioiminen​

Piloteissa osallistuva TKI-kumppanuus pääsee testattavaksi aidoissa yhteistoiminnallisissa kehitystilanteissa, ja käytännön kokemusten pohjalta mallia kehitetään edelleen. Uutisoimme jatkossa myös pilottien etenemisestä ja tuloksista, joten kannattaa seurata sivustomme uutisvirtaa ja Hytke-tiliä Twitterissä.