Artikkeli osallistuvasta TKI-kumppanuudesta

Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa Vol 24 Nro 4 (2022): Eettinen kestävyysosaaminen ammattikasvatuksessa on julkaistu artikkeli Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa (Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R., & Salonen, A. O. (2023)), joka pohjautuu Hytke-hankkeen teemahaastatteluissa koottuun tutkimusaineistoon.

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2022 -kansi.

Tulostemme mukaan osallistuvan TKI-kumppanuuden ydintekijät ovat yhdenvertainen osallistuminen, moninainen osaaminen ja systeeminen kehkeytyminen. Osallistuva TKI-kumppanuus rakentuu monitoimijaiseksi ja monimuotoiseksi toimintakokonaisuudeksi, jolle on ominaista epälineaarinen, vuorovaikutteinen ja jatkuva kehkeytyminen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa | Ammattikasvatuksen aikakauskirja

Artikkeli tulee kokonaisuudessaan saataville sähköisessä muodossa Ammattikasvatuksen aikakauskirjan verkkosivuille 21.1.2023.


Artikkelin otsakekuva: Miguel Á. Padriñán.