Osallistuvan tutkimuskumppanuuden kehittävä koulutusprosessi on käynnistynyt innokkaasti

Hytken järjestämä osallistuvan tutkimuskumppanuuden kehittävä koulutusprosessi eli Participatory Research Partnership – the developmental training process käynnistyi 25.11. ensimmäisen yhteisen oppimispäivän myötä. Toinen lähipäivä pidettiin 2.12., ja kaksi viimeistä tapaamista ovat 13.1. ja 2.2.2023.

Koulutukseen ilmoittautui 36 osallistujaa useasta eri maasta, ja osallistujajoukko on taustoiltaan varsin monipuolinen.

Osallistujien ammattirooleja: researcher or developer, lecturer, professional, expert by experience, student, entrepreneur, project manager.

Ensimmäinen kokoontuminen sisälsi muun muassa tutustumista toisiin osallistujiin ja osallistuvan tutkimuskumppanuuden taustoihin. Toisessa tapaamisessa paneuduttiin osallistuva tutkimuskumppanuus -mallin kahteen ensimmäiseen vaiheeseen, jotka ovat 1. tutkimuskumppanuuden käynnistäminen ja 2. tutkimusryhmän rakentaminen.

Osallistuva tutkimuskumppanuus.
Osallistuva tutkimuskumppanuus -malli: 1. Tutkimuskumppanuuden käynnistäminen, 2. Tutkimusryhmän rakentaminen, 3. Vastavuoroinen tutkimuksen yhteissuunnittelu, 4. Uuden tutkimustiedon tuottaminen yhdessä & 5. Tutkimustiedon hyödyntäminen arjessa.

Vaikka kyseessä on koulutusprosessi, ei toiminta ole yhdensuuntaista kouluttamista. Prosessissa keskustellaan ja yhteiskehitellään asioita osallistujien ja järjestäjien kesken. Toteutus on osallistuvan tutkimuskumppanuuden hengessä tasavertainen, kaikkien mukanaolijoiden näkemykset ja ajatukset ovat yhtä arvokkaita. Ryhmätehtävien ja keskustelujen kautta onkin löydetty runsaasti erilaisia näkökulmia ja käytännön tilanteista kumpuavia kysymyksiä osallistuvaan tutkimuskumppanuuteen liittyen.

Joulutauon aikana osallistujat pohtivat omaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa tutkimuskumppanuuden kehittävä arviointi -työpohjaan (pdf) peilaten, ja tammikuussa jatkuu osallistuvan tutkimuskumppanuus -mallin seuraaviin askeleisiin tutustuminen.