Tuoreet julkaisut osallistuvasta TKI-kumppanuudesta ja viestinnästä

Vuoden 2024 alussa on ilmestynyt kaksi julkaisua, joissa käsitellään osallistuvaa TKI-kumppanuutta. Co-curiosity – building justice, joy and joint mission into RDI partnerships Metropolia is a solution-driven university of applied sciences, and this publication tackles the mystery of the co-jungle within…

Tulevaisuusareena-podcastsarja on julkaistu

Joulukuussa 2023 julkaistiin Tulevaisuusareena-podcastsarja ja sen kuusi ensimmäistä jaksoa, jotka kaikki käsitelevät osallistuvaa TKI-kumppanuutta eri näkökulmista. Jaksot tallennettiin kesän ja syksyn aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun Digistudiossa Myllypuron kampuksella. Julkaistuissa jaksoissa kokemustaan ja asiantuntijuuttaan osallistuvan TKI-kumppanuuden parissa jakavat keskustellen seuraavat osallistujat: Tutustu…

Pilottien päätöstilaisuudessa juhlistettiin onnistuneita kokeiluja

Tammikuussa 2023 alkoi Metropoliassa merkittävä kokeilu, kun osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotointiin mukaan lähteneet kehitysprojektit aloittivat työnsä. Mukana olleissa 13 projektissa kokeiltiin osallistuvan TKI-kumppanuuden toimintamalleja ja työkaluja kevään ja syksyn aikana, ja 1.11.2023 järjestettiin Myllypuron kampuksella päätöstilaisuus, jossa projektien tuloksia ja kokemuksia…

Syksyllä tapahtuu, Erätauko ja heTKInen

Osallistuvaa TKI-kumppanuutta viedään eteenpäin monissa yhteyksissä ja kohtaamisissa Metropoliassa ja verkostojen kanssa. Viime viikolla aihe näkyi Arabian kampuksella 24.10.2023 järjestetyssä heTKInen-aamukahvitilaisuudessa ja toteutui Myllypuron kampuksella 26.10.2023 pidetyssä Erätauko-keskustelussa Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuudessa. Erätauko-keskustelu Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen…

Uusia toimintatapoja rakennusalalle sekä projektiopintojen mahdollisuuksia – blogiartikkelit Hytke-piloteista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tammikuusta 2023 alkaen tehty pilottikokeiluja osallistuvan TKI-kumppanuuden soveltamiseksi erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien tarpeisiin. Pilottien kokemukset kootaan blogiartikkeleiksi, ja viime viikolla julkaistiin kaksi uutta artikkelia aiheeseen liittyen Metropolian Tikissä-TKI-blogissa: Lue myös aiemmat artikkelit:

Kestävän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuudessa – Erätauko-keskustelu 26.10.2023

Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymä järjestää torstaina 26.10.2023 klo 13–16 Erätauko-keskustelun, johon kutsutaan mukaan laajasti TKIO-verkostoa. Mitä on kestävän terveyden ja hyvinvoinnin ​ edistäminen tulevaisuudessa? Entä mitä osaamista tarvitaan kestävän terveyden ja ​hyvinvoinnin edistämiseksi tulevaisuudessa?​​ Tervetuloa kaikki, joita…

Artikkeli merkityksellisestä yhteistoiminnasta osallistuvassa TKI-kumppanuudessa

Antti Pitkänen, Nea Vänskä & Outi Hietala ovat kirjoittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulun Tikissä-TKI-blogiin artikkelin Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa. Yhteistoiminta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin (TKI) kaikissa vaiheissa on tunnistettu keskeiseksi edellytykseksi tarpeeseen vastaavalle ja käytännössä sovellettavalle TKI-toiminnalle. Mutta millaisia osallistumisen muotoja tutkimuksen…

Hankearviointia osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen avulla

Anna Eskola ja Heidi Stenberg ovat kirjoittaneet Metropolian Tikissä-blogiin artikkelin Dallaten-hankkeen loppuarvioinnista, jossa on hyödynnetty osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehystä: Artikkeli antaa monipuolisen katsauksen osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen hyödyntämismahdollisuuksiin. Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehys osana Dallaten-hankkeen loppuarviointia toimi erinomaisena kehittävän arvioinnin työkaluna. Arvioinnin yhteydessä esiin…

Osallistuva TKI-kumppanuus esittäytyy maailmalla

Hytke-hankkeen asiantuntijat ovat osallistuneet keväällä 2023 useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin tilaisuuksiin ja työpajoihin, joissa he ovat esitelleet TKI-kumppanuutta. Tässä kuvaterveiset EACD-kongressista Ljubljanasta ja U!REKA Connects 2023 -tapahtumasta Amsterdamista. (Tämän blogiartikkelin otsakekuva: Monique Kooijmans) EACD 2023 Nea Vänskä, Ira Jeglinsky-Kankainen (yrkeshögskolan…