Hankearviointia osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen avulla

Anna Eskola ja Heidi Stenberg ovat kirjoittaneet Metropolian Tikissä-blogiin artikkelin Dallaten-hankkeen loppuarvioinnista, jossa on hyödynnetty osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehystä:

Artikkeli antaa monipuolisen katsauksen osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehyksen hyödyntämismahdollisuuksiin.

Osallistuvan TKI-kumppanuuden viitekehys osana Dallaten-hankkeen loppuarviointia toimi erinomaisena kehittävän arvioinnin työkaluna. Arvioinnin yhteydessä esiin nousi joukko kysymyksiä, joiden pureskeluun on hyvä käyttää aikaa seuraavissa hankkeissa jo hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen

Hankkeen arvioinnista on moneksi