Artikkeli merkityksellisestä yhteistoiminnasta osallistuvassa TKI-kumppanuudessa

Antti Pitkänen, Nea Vänskä & Outi Hietala ovat kirjoittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulun Tikissä-TKI-blogiin artikkelin Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa.

Yhteistoiminta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin (TKI) kaikissa vaiheissa on tunnistettu keskeiseksi edellytykseksi tarpeeseen vastaavalle ja käytännössä sovellettavalle TKI-toiminnalle. Mutta millaisia osallistumisen muotoja tutkimuksen yhteistoiminnassa voi olla kokemustoimijan näkökulmasta? Tässä artikkelissa esittelemme mitä on osallistuva TKI-kumppanuus ja miten käytännössä mahdollistuu osallistuminen tutkitun tiedon tuotantoon yhteistutkimusprojektissa, joka toteutettiin Suomen Klubitaloilla.

Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa

Lue artikkeli Merkityksellistä yhteistoimintaa osallistuvassa TKI-kumppanuudessa Tikissä-blogista.