Tuore verkkoartikkeli osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta

Anu Kinnunen, Annastiina Vesterinen, Ira Jeglinsky-Kankainen ja Nea Vänskä ovat kirjoittaneet verkkoartikkelin osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta. Lue artikkeli: Kirjoittajat osallistuivat Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämään Participatory Research Partnership – the developmental training process -kansainväliseen kehittävään koulutusprosessiin (25.11.2022–2.2.2023), jossa perehdyttiin osallistuva tutkimuskumppanuus -malliin ja sovellettiin mallia monialaisessa…

Artikkeli osallistuvasta TKI-kumppanuudesta

Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa Vol 24 Nro 4 (2022): Eettinen kestävyysosaaminen ammattikasvatuksessa on julkaistu artikkeli Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa (Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R., & Salonen, A. O. (2023)), joka pohjautuu Hytke-hankkeen teemahaastatteluissa koottuun tutkimusaineistoon. Tulostemme mukaan…