Tuore verkkoartikkeli osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta

Anu Kinnunen, Annastiina Vesterinen, Ira Jeglinsky-Kankainen ja Nea Vänskä ovat kirjoittaneet verkkoartikkelin osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta.

Lue artikkeli:

Kirjoittajat osallistuivat Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämään Participatory Research Partnership – the developmental training process -kansainväliseen kehittävään koulutusprosessiin (25.11.2022–2.2.2023), jossa perehdyttiin osallistuva tutkimuskumppanuus -malliin ja sovellettiin mallia monialaisessa TKI-toiminnassa. Kirjoittajista Nea Vänskä toimi koulutuksen fasilitaattorina.

Osallistuvan tutkimuskumppanuuden mallia voidaan mielestämme hyödyntää todella monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan silloin, kun tahtona on edistää osapuolten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja yhteistoimintaa jaetun tavoitteen suunnassa. Kuten opimme kehittävän koulutusprosessin aikana, tätä voisi soveltaa myös esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä tai opettamisessa, mutta myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.

Yhdenvertaisuutta ja yhteistoimintaa osallistuvassa tutkimuskumppanuudessa

Otsakekuva: Jonnelle Yankovich, Unsplash.