Osallistuvan TKI-kumppanuuden pilottihaku avataan lokakuussa

Onko sinulla mielessäsi TKI-aihe tai haluaisitko tunnistaa yhdessä moninaisen kumppanuusverkoston kanssa uusia tarpeellisia aiheita, joista voisi rakentua kansallinen tai kansainvälinen hankehakemus? Tai toteutatko hankkeessasi osallistuvaa TKI-kumppanuutta, jossa osallistumista mahdollistetaan yhdenvertaisesti läpi TKI-prosessin ja haluaisit arvioida toiminnan hyötyjä? Kenties olette tunnistaneet jonkin muun osallistuvaan TKI-kumppanuuteen liittyvän aiheen, jota haluaisitte kehittää kumppanuusverkostossanne edelleen?

Hae mukaan osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotiksi vuodelle 2023!

Pilottihaku on tarkoitettu metropolialaisille toimijoille, jotka haluavat toteuttaa osallistuvaa TKI-kumppanuutta yhdessä muiden aiheeseen liittyvien asiantuntijoiden, kuten kansalaisten, asiakkaiden, opiskelijoiden, ammattilaisten, tutkijoiden, päättäjien ja yrittäjien kanssa. Pilotissa vahvistetaan ja rakennetaan kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa käytännössä. Tämä toteutetaan mahdollistamalla aiheeseen liittyville toimijoille yhdenvertainen osallistuminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessin eri vaiheissa − tutkimus- ja kehittämistarpeen tunnistamisesta ja TKI-aiheen valinnasta lähtien tulosten esittämiseen yhdessä.

Pilottihaku liittyy Metropolia Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan profiloimiseen osallistuvaan TKI-kumppanuuteen kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää näkökulmien yhdistelyä ja moninaista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa tutkijoiden, yrittäjien, ammattilaisten ja kansalaisten välillä.

Toivomme pilottihakemuksia mahdollisimman laajasti Metropolian eri innovaatiokeskittymistä ja osaamisalueilta. Pilottihaussa on mahdollista hakea työaikaresurssia pilotin toteuttamiseen; huomioithan tämän työsuunnittelussa.

Hakijoita pyydetään kuvaamaan pilotin idea, osallistujat sekä tarvittava tuntiresurssi vuodelle 2023. Haussa oleva resurssi kohdistuu korvattaviin työtunteihin, ei esimerkiksi ohjelmistolisensseihin. Hakijatahon eduksi katsotaan perehtyneisyys osallistuvaan TKI-kumppanuuteen, esimerkiksi osallistuminen kehittävään koulutusprosessiin tai aiheen itseopiskelu (ks. vinkit lopussa).

Pilottien toteuttajat sitoutuvat arvioimaan osallistuvan TKI-toiminnan toteutumista pilotissa ja raportoimaan pilotin tulokset​. Kaikille mukaan valituille piloteille järjestetään yhteinen kick-off ja päätöstapahtuma sekä sparrauskertoja prosessin aikana.

Hakemuksen voi tehdä yksin tai ryhmässä. Piloteiksi valitaan hakemusten perusteella. Valinnoissa pyritään toteuttamaan osaamisalueiden ja innovaatiokeskittymien välistä tasapuolisuutta.

Innostuitko?

Hae osallistuvan TKI-kumppanuuden pilotiksi viimeistään 7.11.2022 sähköisellä lomakkeella. Tutustu valintakriteereihin alta. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta.

Lisätiedot: nea.vanska@metropolia.fi

Innostavin terveisin,
Hytke-tiimi

Hae mukaan

Hae mukaan osallistuvan TKI-kumppanuuden pilottiin tällä Google-lomakkeella (lomake avautuu vain Metropolian tunnuksilla Google-tilille kirjautuneille):

Kurkkaa, mitä on osallistuva TKI-kumppanuus:

Lue lisää Hytke-hankkeen sivujen Ajankohtaista-osiosta, muun muassa: