Kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajat 25.10.2022

Tule mukaan kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajaan 25.10.2022 jakamaan hyviä käytänteitä, oppimaan ja rakentamaan yhdessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta.

Osallistumalla olet mukana luomassa uudenlaista TKI-toimintakulttuuria kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta innostuneet ja voit levittää kutsua eteenpäin verkostoissasi!

Puhujat

Arto O. Salonen

Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Väittelin vuonna 2010 aiheesta Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena.

Toimin nykyään professorina Itä-Suomen yliopistossa ja olen Suomen kestävyyspaneelin jäsen. Tutkimuksellinen lähestymistapani on tieteidenvälinen ja tulevaisuussuuntautunut.

Salla Sipari

Osaamiseni kohdistuu ja karttuu yhteiskehittämisessä ja jatkuvassa oppimisessa. Tutkimus- ja kehittämistyötäni suuntaan kokonaisuuksien kautta hahmottamiseen, asioiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutusprosesseihin. Minua innostaa kumppanuusperustainen yhteistoiminta verkostoissa ja niistä nouset voimavarat hyvinvoinnin edistämisessä. Toimin yliopettajana Metropoliassa.

Tomi Mäki-Opas

Tutkimukseni ja osaamiseni liittyy systeemisen lähestymistavan hyödyntämiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja huono-osaisuuden vähentämisessä. Erikoisosaamistani ovat osallistavat yhteiskehittämisen menetelmät, vaikuttavuuden mittaaminen, arviointiasetelmat ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena. Minua kiinnostaa miten hyvinvointipolitiikkaa voitaisiin kehittää enemmän vaikuttavammaksi, osallistavaksi, ja voimannuttavaksi.

Ohjelma

Tilaisuus järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, jonka osoite on Myllypurontie 1. (Tarkemmat tiedot Myllypuron kampuksesta Metropolian verkkosivuilla.)

Päivitys 10.11.2022: Aamupäivän puheenvuorojen YouTube-tallenteen on linkitetty alla olevaan ohjelmaan. Kiitos kaikille osallistujille!

8.30–9.00Ilmoittautuminen ja aamukahvi, Myllypuro-sali (MPD1002, rakennus D, katutaso)
9.00–9.10Avaussanat, tervetuloa! Nea Vänskä & Sara Väisänen
9.10–9.50Arto O. Salonen: Mikä elämästä tekee hyvän? Hyvinvointi tulevaisuuskestävässä yhteiskunnassa. (YouTube-tallenne)
Kommenttipuheenvuoro: Elli Ojala, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu (YouTube-tallenne).
 Hyvinvointitauko
10.00–10.40Salla Sipari: Osallistuva TKI-kumppanuus edistää kestävää hyvinvointia. (YouTube-tallenne)
Kommenttipuheenvuoro: Minna Elomaa-Krapu, innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu (YouTube-tallenne).
 Hyvinvointitauko
10.50–11.30Tomi Mäki-Opas: TKI-toiminnan vaikuttavuuden arviointi kestävän hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. (YouTube-tallenne)
Kommenttipuheenvuoro: Kirsi Pulkkinen, projektiasiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu (YouTube-tallenne).
11.30–12.20Lounas (omakustanteinen)
 Tulevaisuusareena – työpajat
Katso työpajojen kuvaukset ja tilat alta. Kokoontuminen tilan MPC1001 (Showroom) edessä klo 12.20, josta siirrytään ohjatusti työpajoihin
12.30–15.15 12.30–13.35
Kampuskierros HyMy-kylä
12.30–15.10
Osallistuva hankeviestintä
12.30–15.10
New European Bauhaus
12.30–15.10
Tulevaisuuden asumisen teknologia kestävää hyvinvointia rakentamassa.
12.30–15.10
Daily Life Digi Lab
13.45–15.15
Kuntoutuksen YAMK-opiskelijoiden työpajat kuntoutumisprosessin kehittämiseksi kehittäjäkumppanuudessa
15.20–15.30
15.30–16.00
Askeleita eteenpäin yhdessä tutkien ja kehittäen, MPC1001 (Showroom)
Kampuskierros: tutustuminen älykotien kehittämisalusta SmartLabiin halukkaille

Työpajojen kuvaukset ja tilat

Työpajat kuntoutumisprosessin kehittämiseksi kehittäjäkumppanuudessa

Metropolia Ammattikorkeakoulun kuntoutuksen YAMK-opiskelijoiden työpajat kuntoutumisprosessin kehittämiseksi kehittäjäkumppanuudessa.

Ennen työpajoja on mahdollisuus osallistua kampuskierrokselle, jossa tutustutaan Metropolian HyMy-kylän toimintaan. HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta) on Myllypuron kampuksella toimiva ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö.

Jos ilmoittaudut tähän osioon, pyydämme sinua myöhemmin ilmoittamaan haluamasi työpajan.

1. Kuntoutujan tavoitteiden asettelun tulevaisuus

Tilaisuuden alussa avaamme käsitteen kehittäjäkumppani ja kerromme teorian pohjalta tavoitteen asettelusta. Näiden pohjalta lähdemme keskustelemaan uusista ajatuksista tavoitteiden asettelussa asiakaslähtöisessä kuntoutusprosessissa Tulevaisuuden muistelu -menetelmällä.

Tila: MPA2022 (A-rakennus, 2. kerros)

2. Hukataanko kuntoutujan asiantuntijuus kuntoutuksen kehittämistoiminnassa?

Työpajan tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuntoutujan asiantuntijuudesta kehittämistoiminnassa.

Tila: MPC4010 (C-rakennus, 4. kerros)

3. Osallisuus tulevaisuuden muuttuvissa kuntoutumisen verkostoissa

Työpajan tavoitteena on haastaa osallistujat pohtimaan kuntoutuskumppanuuden ja osallisuuden tematiikkaa ilon ja yhteiskehittelyn kautta.

Tila: MPC3001 (C-rakennus, 3. kerros)

4. Mielenterveyttä kehittäjäkumppanuudesta

Yhteiskehittelyä mielenterveyskuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden edistämiseksi.

Tila: MPA2008 (A-rakennus, 2. kerros)

Työpajojen pitäjät: Metropolian kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat.

Osallistuva hankeviestintä

Liity tulevaisuusmatkalle tutustumaan osallistuvaan, turvalliseen ja arvostavaan viestintäkulttuuriin. Varoitus: matkan aikana pöyhitään käsityksiä viestinnästä ja itsestä viestijänä.

Tila: MPA2030 (A-rakennus, 2. kerros)
Työpajan pitäjä: Milla Åman Kyyrö, TKI-hankeviestinnän asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

New European Bauhaus

EU vie eteenpäin vihreää ja kestävää kehitystä poikkeuksellisen monialaisen ja kokeilevan aloitteen avulla. New European Bauhaus kutsuu kaikkia kiinnostuneita mukaan muovaamaan toimintaa, jonka tarkoitus on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin.

Tila: MPA2029 (A-rakennus, 2. kerros)
Työpajan pitäjät: Päivi Keränen, projektipäällikkö, New European Bauhaus -yhteistyö & Anna Muukkonen, asiantuntija, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tulevaisuuden asumisen teknologia kestävää hyvinvointia rakentamassa

Työpajassa jaetaan ajatuksia teknologian luomista mahdollisuuksista kestävää hyvinvointia tukevasta tulevaisuuden asumisesta. Työpajassa rakennetaan yhdessä erilaisia skenaarioita ja pohditaan niiden toteutumista edellyttäviä valintoja ja tekoja. Rinnalla pidämme mielessä myös tekijät joihin voimme vaikuttaa vain vähän tai emme lainkaan.

Työpajassa muodostetaan kuvaa tulevaisuuden asumisesta teknologistuvan ympäristön ja inhimillisen toiminnan vuorovaikutuksena. Miten tuo vuorovaikutus lisää hyvinvoinnin mahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Tila: MPA2007 (A-rakennus, 2. kerros)
Työpajan toteuttaja: HIPPA-Remote. Etäpalvelut tuotekehittäjälle ikäihmisen asumisen tueksi -hanke.

Daily Life Digi Lab

Hytke-hankkeessa on suunnitteilla osallistuvan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuuden digiympäristö, jonka työnimi on Daily Life Digi Lab. Vuorovaikutteisessa verkkoympäristössä mahdollistuu osallistuvaan TKI-kumppanuuteen tutustuminen ja kumppanuuksien rakentaminen. Työpajassa kartoitetaan alustan tarpeita ja toiminnallisuuksia.

Tila: MPA5026 (A-rakennus, 5. kerros)
Työpajan toteuttaja: Hytke – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä -hanke.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajapäivään seuraavan Google-lomakkeen kautta 21.10.2022 mennessä:

Tule mukaan yhteisöön, joka on sitoutunut kestävään hyvinvointiin ja tuottaa ratkaisuja hyvään ympäristöä kunnioittaen.

Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa tutkijoiden lisäksi muut toimijat, kuten kokemusasiantuntijat, opiskelijat, opettajat, kehittäjät, päättäjät – kenelle aihe on kiinnostava – ovat kumppaneina mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa.

Yhteydenotot ja lisätiedot: Sari Helenius & Jussi Linkola.

Terveisin Hytke-tiimi