Uusia toimintatapoja rakennusalalle sekä projektiopintojen mahdollisuuksia – blogiartikkelit Hytke-piloteista

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on tammikuusta 2023 alkaen tehty pilottikokeiluja osallistuvan TKI-kumppanuuden soveltamiseksi erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien tarpeisiin. Pilottien kokemukset kootaan blogiartikkeleiksi, ja viime viikolla julkaistiin kaksi uutta artikkelia aiheeseen liittyen Metropolian Tikissä-TKI-blogissa: Lue myös aiemmat artikkelit: