Hytke on alkanut

Kohti osallistuvaa tutkimuskumppanuutta ja TKI-toimintaa.

Hytke – Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä -hanke käynnistyi 1.1.2021. Tervetuloa mukaan seuraamaan työmme etenemistä ja osallistumaan toimintaamme!

Hytken kantava toiminta-ajatus on osallistuva tutkimuskumppanuus, jonka periaatteita ovat vastavuoroisuus, yhdenvertaisuus kohtaamisessa, avoimuus ja luottamus.

Osallistuva tutkimuskumppanuus tekee mahdolliseksi osallistua meitä itse kutakin koskettaviin päätöksiin ja suunnitteluprosesseihin. Asia on merkittävä, koska kehittämistyö voi liittyä arkeemme, työhömme tai elinympäristöömme. Yrityksien toiminnalle se tarkoittaa, että asiakkaat ja käyttäjät otetaan mukaan tuotekehitysprojekteihin niiden valmisteluvaiheesta alkaen.

Ihminen edellä kohti kestävää tulevaisuutta

Osallistuvan TKI-toiminnan malli

Hytke-hankkeen tavoitteena on rakentaa Metropolia Ammattikorkeakoululle osallistuvan TKI-toiminnan malli, jossa kaikilla osallisilla on mahdollisuus tuoda mukaan omat tarpeensa, tavoitteensa ja osaamisensa TKI-prosessiin kaikissa sen vaiheissa. Pohjaa työlle on kertynyt muun muassa REcoRDI-hankkeessa, jonka projektipäällikkö Salla Sipari on mukana myös Hytke-hankkeessa.

Hytke-tiimin työ alkoi toden teolla käynnistyskokouksessa 21.3.2021. Tiimi on järjestäytynyt kuuden työpaketin ympärille, toimenpiteitä on aikataulutettu ja sisäiset viestintäkanavat on avattu. Konkreettisia toimenpiteitäkin on jo tehty, esimerkiksi nämä verkkosivut ja hankkeen visuaalinen ilme ovat rakentuneet kevään aikana.

#HehkutaHyvää-kampanja

Hankkeen ensimmäinen näkyvä toimenpide on #HehkutaHyvää-kampanja, jolla myötä keräämme ja nostamme esiin hyviä osallistuvan yhteiskehittämisen malleja Metropolian TKI-toiminnasta.

Tervetuloa mukaan Hytke-toimintaan!


Artikkelin kansikuvaTimon Studler, Unsplash.