Metropolian TKI-toimintaa profiloidaan osallistumista mahdollistavaan yhteistoimintaan eli osallistuvaan TKI-kumppanuuteen

Metropoliassa kehitetään uudenlaista toimintakulttuuria TKI-profiiliin kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Hytke-hanke (Kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä) sai tähän rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021-2023. Hytke-hankkeessa rakennetaan osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropoliaan ja sen verkostoissa hyödynnettäväksi. Projektipäällikkö Nea Vänskä, mitä on osallistuva TKI-kumppanuus? Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa on kyse…

Tule rakentamaan osallistuvaa TKI-kumppanuutta tulevaisuustyöpajoihin 25.10.2022

Tule mukaan kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajaan 25.10.2022 jakamaan hyviä käytänteitä, oppimaan ja rakentamaan yhdessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta. Osallistumalla olet mukana luomassa uudenlaista TKI-toimintakulttuuria kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta innostuneet ja voit levittää kutsua eteenpäin verkostoissasi! Onko sinulla idea työpajaksi…

Artikkeli resilienssiajattelusta ja osallistuvasta TKI-kumppanuudesta

Vuoden 2021 viimeinen UAS Journal eli AMK-lehti on ilmestynyt. Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen lehti välittää tietoa ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä alan toimijoille sekä suurelle yleisölle. UAS Journal Tuoreen 4/2021 numeron teemoja ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus, ja 18…