Artikkeli resilienssiajattelusta ja osallistuvasta TKI-kumppanuudesta

Vuoden 2021 viimeinen UAS Journal eli AMK-lehti on ilmestynyt.

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen lehti välittää tietoa ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä alan toimijoille sekä suurelle yleisölle.

UAS Journal

Tuoreen 4/2021 numeron teemoja ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus, ja 18 julkaistun artikkelin joukossa on Hytke-asiantuntija Päivi Keräsen artikkeli Resilienssiajattelusta suuntaa osallistuvaan TKI-toimintaan.

Artikkelissa Keränen avaa resilienssiajattelua ja linkittää sitä osallistuvaan TKI-kumppanuuteen, jota Hytke-hankkeessa kehitetään.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene toteaa, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokonaisuus, jossa systeemisyyden ymmärtäminen ja sen mukaan toimiminen on oleellista ‒ kyse on kestävyyden eri ulottuvuuksien yhteensovittamisesta (Varis & Ylönen 2021, 23). Resilienssiajattelu periaatteineen tarjoaa suuntaviivoja tälle ajatukselle perustuvan TKI-toimintamallin luomiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä.

Resilienssiajattelusta suuntaa osallistuvaan TKI-toimintaan

Lue Päivi Keräsen artikkeli Resilienssiajattelusta suuntaa osallistuvaan TKI-toimintaan UAS Journal -verkkojulkaisussa.


Artikkelin otsakekuva: Päivi Keränen.