Toimiva ihmisten kaupunki -kehittäjäverkoston vieraana

Hytke järjesti osallistuvan työpajan Metropolian Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän kehittäjäverkostolle 1.12.2021. Työpaja oli jatkoa dialogiselle TKI-toiminnan kehittämiselle, jota on käynnistetty Tieto-ohjattu rakentaminen- ja Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymien kanssa.

Työpajan tarkoituksena oli esitellä Hytke-hanketta innovaatiokeskittymän toimijoille ja jalostaa edelleen hankkeen keskeisiä käsitteitä, jotka ovat osallistuva TKI-kumppanuus ja kestävä hyvinvointi.

Kohtaaminen käynnistyi projektipäällikkö Nea Vänskän Hytke-esittelyllä, jonka jälkeen asiantuntija Päivi Keränen esitteli Uusi eurooppalainen Bauhaus -kumppanuutta ja sen linkittymistä Hytke-toimintaan.

Varsinainen työpaja toteutettiin kolmessa ryhmässä keskustellen. Kehittäjäverkoston jäsenet pohtivat oman toimintansa näkökulmasta kahta pääteemaa:

  1. Mitä osallistuva TKI-kumppanuus edellyttää käytännössä?
  2. Mitä ajatuksia Hytken tämän hetkinen kestävän hyvinvoinnin määrittely herättää? Mitä kestävä hyvinvointi on innovaatiokeskittymän toiminnassa tällä hetkellä?

Teemat virittivät ryhmät antoisiin keskusteluihin, ja työpajan Jamboard-taulut alkoivat täyttyä ajatuksista. Osallistuvan TKI-kumppanuuden toteutumiselle käytännössä löytyi keskeisiä edellytyksiä esimerkiksi:

  • Luottamuksen ja yhteistoiminnan rakentuminen verkostoissa
  • Kohtaamista mahdollistavat alustat ja tilaisuudet
  • Yhteisten intressien tunnistaminen
  • Yhteiskehittelyn fasilitoinnin osaaminen ja kehittämisen johtamisosaaminen

Yhteiskehittely vahvisti edelleen ajatusta siitä, kuinka merkityksellistä on moniääninen dialogi jatkuvasti uudistuvissa ja muotoutuvissa TKI-verkostoissa. Työpaja tuotti hyvää aineistoa Hytke-hankkeen jatkotyöskentelyn tueksi. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!