Tilannekuva ja suuntaa tulevaan

HYTKE-hankkeen ensimmäinen toimintavuosi lähenee loppuaan, ja vuoden viimeinen projektikokous pidettiin maanantaina 13.12. Kokous toteutui koko päivän yhteisenä työskentelynä, jossa luotiin katsaus tähän mennessä tapahtuneeseen ja kehiteltiin yhdessä tulevaa.

Kokouspäivä alkoi työpaketti 1:n tilannekatsauksella ja keskustelulla kestävän hyvinvoinnin ja osallistuvan TKI-toiminnan viitekehyksen äärellä. Aluksi kerrattiin osallistuva TKI-kumppanuus- ja kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa -käsitteiden määrittelyn etenemistä, tutustuttiin #HehkutaHyvää-kampanjan haastatteluaineiston analyysiin sekä käsitemäärittelyn pohjaksi tehtyjen kirjallisuushakujen tuloksiin. 

Kahdeksa ihmistä istuu luokkatilassa u-muotoon järjestettyjen pöytien äärellä.
Hytke-tiimi koolla Metropolian Arabian kampuksella.

Aamupäivän osuudessa oli mukana myös professori Arto O. Salonen, joka toimii hankkeessa Metropolian ulkopuolisena asiantuntijana. Kestävän hyvinvoinnin määrittelyssä yhtenä lähtökohtana onkin ollut Arton 30.8. projektikokouksessa pitämä virikepuheenvuoro

Aamupäivän päätteeksi tarkastelimme hankkeen käynnistämisvaiheen arvioinnin yhteenvetoa. Arvioinnissa sovellettiin Metropolian 3×3 arviointimallia. Rikas arviointiaineisto kerättiin moniäänisesti ja -näkökulmaisesti hanketiimin, ohjauryhmän ja vertaisarviointien kautta.

Oivalluksia arvioinnista esim:

  • Vuorovaikutteinen yhteistoiminta, keskeneräisyyden sietäminen ja tulevaisuuden kuvittelu ymmärretään arvokkaana luovuuden lähteenä ja osaamisena kehittämisessä
  • Kehittämisessä tärkeää on herkistyminen hiljaisten äänien kuulemiselle ja vahvistamiselle sekä merkityksellisten asioiden tunnistamiselle
  • Vastavuoroisuus kehittämisessä rikastuttaa ja hyödyttää kaikkia verkostossa 

Iltapäivällä vietiin keskustellen eteenpäin hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Virittäytymistä iltapäivän yhteiskehittelyyn haettiin rentoutumalla ja keskittymällä hetki tuolijoogan parissa.

Loppupäivästä Hytke-hankkeessa pilotoitiin uudenlaista hankkeiden välistä ristiinarviointikäytäntöä. HIPPA-Remoten fasilitoima arviointi keskittyi työpaketti 3:n Daily Life Digi Lab:n visiointiin ja konkretisointiin. Daily Life Digi Labin tulevaa muotoa hahmoteltiin fasilitoitujen pienryhmäkeskustelujen kautta. Työskentely tuotti arvokkaita tuloksia ja hankkeiden välinen ristiinarviointikäytäntö osoitti toimivuutensa. Lämmin kiitos vielä HIPPA-Remoten taitaville fasilitaattoreille ja osaaville projektitoimijoille Toini Harralle, Leila Lintulalle ja Anna Kaipaiselle!

Kiitos kaikille kumppaneille yhteisestä kehittämisen matkasta tähän saakka. Hytke-hanke toivottaa kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää vuotta 2022!