Kehittäminen etenee dialogina verkostoissa

Hytke jatkaa suunnitellusti osallistuvan TKI-toiminnan kehittämistä Metropoliassa. Kehittämisessä keskeistä on dialogi innovaatiokeskittymien monialaisissa TKI-verkostoissa.

Dialogia ja yhteisen ymmärryksen rakentumista ja rikastumista edistetään osallistumalla muun muassa kehittäjäverkostojen tilaisuuksiin. Esimerkiksi perjantaina 26.11. Hytke osallistui Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän kokoukseen. Kokouksessa esiteltiin Hytke-hanketta ja kuultiin innovaatiokeskittymän toiminnasta ja ajatuksia osallistuvaan TKI-toimintaan liittyen. Projektipäällikkö Nea Vänskä piti aluksi Hytke-esittelyn, jonka jälkeen yhteinen keskustelu käynnistyi.

Tieto-ohjattu rakentaminen IK:n keskeinen kehittämisympäristö on yhteistyöalusta SmartLab, Metropolian Myllypuron kampuksella toimiva älykotien kehitysalusta.

SmartLab on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.

Smart Lab | Metropolia

SmartLab on Hytke-tiimille jo jonkin verran tuttu, koska tällä viikolla 26.11. tiimi pääsi tutustumaan siihen omien asiantuntijoidensa johdolla. SmartLab-toimintaa vetää Metropoliassa teknologiapäällikkö Harri Hahkala, joka on myös Hytke-tiimin jäsen.

Muita keskustelunaiheita olivat esimerkiksi avoimet haut tutkumuskumppaniosallistujaksi, joiden avulla TKI-toiminnan avoimuutta ja vastavuoroisuutta voitaisiin lisätä jo suunnittelu vaiheessa, sekä kokeiltavana menetelminä / työkaluina collaborative concept mapping ja dialogue mapping. Nämä voisivat olla esimerkiksi seuraava kokeilu Erätauko-keskustelujen lisäksi, joita Hytke toteuttaa Hippa Remote -hankkeen kanssa.

Vastavuoroinen ja avoin dialogi mahdollistaa yhdessä rakentuvaa ymmärrystä ja uuden oppimista.

Projekti-insinööri Joonas Lehikoinen esittelee TKI-verkostoa havainnollistavaa teknologiaa (kuvassa vasemmalla). Keskellä teknologiapäällikkö Harri Hahkala ja oikealla kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntija Sunil Suwal

Yhteiskehittelyä ja dialogia jatketaan Metropolian TKI-verkostoissa. Mikäli sinulla on mielessä tilaisuus tai kokous, johon Hytke-hanke voisi osallistua, niin laita meille viestiä!