Hytke-hanke kehittäjäverkoston vieraana

Hytke-hanke piti Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän kehittäjäverkostolle osallistuvaa TKI-työtä kehittelevän työpajailtapäivän keskiviikkona 22.9.2021. Iltapäivän tavoitteena oli kerätä kehittäjäverkoston jäseniltä näkemyksiä siitä, mitä osallistuva TKI-toiminta pitää sisällään ja mitä sen toteutuminen edellyttää.

Työpajan aluksi projektipäällikkö Nea Vänskä esitteli hankkeen taustoja ja tavoitteita. Hytke on Opetus ja kulttuuriministeriön profilointirahoituksella toimiva hanke, jossa kehitetään Metropolialle osallistuvan TKI-työn malli. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä.

Seuraavaksi hankkeen sisällöllinen projektipäällikkö Salla Sipari piti alustuksen osallistuvasta TKI-toimintakulttuurista ja kestävästä hyvinvoinnista.

Osallistuva TKI-toimintakulttuuri toteutuu, kun kaikki asianosaiset voivat yhdenveroisesti osallistua kehitystyöhön. Professori Arto O. Salosen ajatusten mukaisesti kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellytää kohtaavaa läsnäoloa, kuvittelukykyä ja näkemyksellisyyttä.

Kestävää hyvinvointia tavoitteleva, osallistuva toimintakulttuuri vahvistaa TKI-toiminnan merkityksellisyyttä. Osallistuminen tuo moniäänisyyttä, se mahdollistaa monipuolisten menetelmien hyödyntämisen sekä jaetun ymmärryksen lisääntymisen. Mahdollisuutena on lisätä arkeen sovellettavien innovaatioiden syntymistä. Hytke-hankkeessa näihin tavoitteisiin pyritään teknologiaa hyödyntämällä.

Alustuksen jälkeen alkoi varsinainen työpaja. Hytke-asiantuntija Päivi Keränen aloitti osuuden kertomalla Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta, jonka kumppaniksi Metropolia valittiin kesällä 2021. Hytke on tiiviisti mukana viemässä aloitetta käytäntöön, ja yhteistyöstä on kerrottu tarkemmin uutisessa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite, Metropolia ja Hytke.

Päivi Keränen kertoo New European Bauhaus -aloitteesta.

Varsinainen osallistuvan TKI-työn kehittely tapahtui kolmen hengen ryhmissä, joissa osallistujat keskustelivat aiheesta yhteisten teemojen ja kysymysten pohjalta:

  • Mitä osallistuva TKI-kumppanuus edellyttää konkreettisesti Metropoliassa?​
  • Mitä hyötyä osallistuvasta TKI-kumppanuudesta on?
  • Millaiseen toimintaan osallistuva TKI-kumppanuus sopii?
  • Millaisia haasteita osallistuvaan TKI-kumppanuuteen liittyy?

Keskustelua käytiin 30 minuuttia seitsemässä ryhmässä, jonka jälkeen ryhmien tulokset käsiteltiin yhdessä.

Oli kiinnostavaa huomata, että vaikka asian äärellä oltiin ensimmäisen kerran, nousi useiden ryhmien työskentelystä samankaltaisia ajatuksia. Esimerkiksi osallistuvan TKI-työn hyötyinä nähtiin muun muassa:

  • Erilaisten näkökulmien saaminen
  • Todellisten kehittämistarpeiden löytyminen
  • Kumppanuusverkostojen rakentuminen
  • Koulutustarpeiden tunnistaminen
  • TKI-toiminnan tulosten ja tuotosten merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden lisääntyminen

Työpaja antoi Hytke-tiimille runsaasti aineistoa osallistuvan TKI-työn viitekehyksen rakentamiseen. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta työskentelystä!