Hytke-tiimin ensimmäinen, osallistuva itsearviointi

HYTKE-tiimi Teams-kokouksessa.

Hytke on toiminut aktiivisesti huhtikuusta 2021 alkaen, ja eilen 26.10.2021 oli hankkeen ensimmäisen itsearvioinnin aika.

Yleinen itsearvioinnin menetelmä on hanketiimin ennakkoon täyttämä kyselylomake, vastausten koostaminen ja tulosten yhteinen käsittely. Hytkessä itsearviointi toteutettiin toisin.

Koska Hytke-hanke kehittää osallistuvaa TKI-toimintaa ja yhteistoiminnallisia toimintatapoja, myös itsearviointi toteutettiin osallistuvan toiminnan hengessä. Arvioinnissa keskityttiin kumppanuuden rakentumiseen.

Tiimin ennakkotehtävänä oli kirjoittaa Googlen Jamboard-alustalle ajatuksia ensimmäisen noin 6 kuukauden ajalta:

 • Miten itse olen edistänyt kumppanuuden rakentumista hanketiimissä?
 • Mitkä asiat ovat edistäneet kumppanuuden rakentumista hanketiimissä?
 • Mitä asioita tarvitaan lisää kumppanuuden rakentumiseksi hanketiimissä?
Jamboard-muistilappuja

Esimerkiksi toiseen kysymykseen, ”Mitkä asiat ovat edistäneet kumppanuuden rakentumista hanketiimissä”, löytyi seuraavia vastauksia:

 • Kokouksissa keskustelu: yhteisen asian ja tarkoituksen määrittely.
 • Vastavuoroisuus: kukin tuo osaamisen ja verkostot yhteiseen hankkeeseen.
 • Yhteiskehittely, esim. kun Arto alusti ja sitten keskusteltiin.
 • Yhteiset palaverit.
 • Ei vain kokoustamista yhden vetäjän johdolla vaan asioiden yhteistä työstämistä, jossa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
 • HekutaHyvää oli hieno juttu tiimin kesken mutta myös sidosryhmien suuntaan.
 • Rauhallinen aika keskustelulle ja näkemysten muodostamiselle – esim. Hehkutahyvää-ryhmähaastattelu antoi tilaisuuden tälle.
 • Keskustelut joissa hyvä yhteishenki
 • Yhteiset kokoukset , vaikka ollaankin ”vain” Teamsissa, niin yhteinen keskustelu vie eteenpäin.
 • Yhteiset kokoontumiset, tutustuminen ihmisiin, heidän osaamisiinsa ja motivaatioihinsa.
 • Tiimin yhteiset hetket, palaverit, työryhmät sekä Teams.
 • Empaattinen johtaminen. Kaikki saavat sanoa, kaikkia kuunnellaan.
 • Joskus irrallisiltakin tuntuvien asioiden ja ajatusten yhdistäminen, synteesi, on ollut tärkeä juttu yhteistoiminnan ja yhteisen suunnan rakentumiseksi.

Enakkotehtävän purkamisen jälkeen tiimi jatkoi keskustelua parityöskentelynä ja sovelletun SWOT-analyysin ohjaamana.

Ensimmäisessä parikeskustelutuokiossa pohdittiin hankkeen käynnistymisvaihetta ja sen onnistumisia, ja toisaalta kankeuksia, jotka ovat hidastaneet käynnistymistä.

Toisessa keskustelussa pohdittiin hankkeen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Tuloksena saatiin runsaasti hankkeen ja tiimin vahvuuksia sekä joukko tunnistettuja haasteita, joihin nyt voidaan tarttua hyvissä ajoin.

Oman Hytke-tiimin lisäksi itsearviointitilaisuudessa olivat mukana Elina Ala-Nikkola ja Anna Muukkonen Metropolian Parru-tiimistä.

Parru on Metropolian sisäinen tiimi, joka sparraa metropolialaisia siinä, mitä hyötyä osallisuuden huomioimisesta on ja miten osallisuutta mahdollistetaan eri tilanteissa – muun muassa osallistavin menetelmin.

Itsearvioinnin päätteksi parrulaiset vetivät yhteen arvioinnissa huomaamiaan asioita. Kävi ilmi, että kumppanuuden rakentumista käsittelevät keskustelut koskettivat samoja aiheita, joista myös Parru-tiimi on keskustellut runsaasti. Hytken jatkoa ajatellen hyvänä merkkinä nousi esiin psykologinen turvallisuus, jonka koettiin olevan läsnä tiimin toiminnassa.

Itsearvioinnissa kertyneet aineistot käydään vielä huolellisesti läpi ja niistä otetaan suuntaviivoja jatkoon. Kiitokset onnistuneesta ja innostavasta arviointitilaisuudesta Hytke- ja Parru-tiimeille.