Hytke ja Parru jatkavat osallistuvan toiminnan kehittämistä

Hytke-hanke ja Metropolian Parru-tiimi tapasivat osallistuvan toiminnan kehittämisen merkeissä Metropolian Myllypuron kampuksella 15.11.2021.

Toimijoiden yhteistyötä käynnisteltiin ensimmäisen kerran Hytken itsearvioinnin yhteydessä 26.10. Tuolloin Parru-tiimiläiset olivat mukana itsearviointitilaisuudessa ja tilaisuuden päätteeksi todettiin, että Hytken ja Parrun tavoitteet ovat niin samansuuntaisia, että tiiviimpi yhteistyö kannattaa.

Ensimmäinen kipinä yhteistyölle Parru-tiimin kanssa oli Hytken #HehkutaHyvää-kampanja, jonka tuloksena Parru ilmiannettiin esimerkkinä hyvästä yhteistoiminnan edistämisestä.

Kuvassa (vasemmalta): Salla Sipari (Hytke), Elina Ala-Nikkola (Parru), Nea VÄnskä (Hytke), Päivi Laine (Hytke) ja Anne-Mari Raivio (Parru). (Kuva: Sari Helenius).

15.11. tapaamisessa kartoitettiin yhteisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. Keskusteluissa esimerkiksi tunnistettiin käsitteitä, jotka on tarpeen määritellä yhdessä, jotta osallistuvan toiminnan yhteydessä Metropoliassa puhutaan jatkossa yhteistä kieltä.

Toimijoille tunnistettiin myös omat, selkeät roolit; Hytken toiminta keskittyy TKI-ekosysteemin kehittämiseen, ja Parru-tiimi kehittää Metropolian sisäisiä osallistuvan toiminnan prosesseja.

Ryhmiteltyjä tarralappuja seinällä, teemoina mm. kestävä hyvinvointi, viitekehys, toimintakulttuuri, TKI, viestintä, verkostot.
Yhteiskehittelyn satoa.

Hytke ja Parru ovat tiivistäneet omat toiminta-ajatuksensa seuraavasti:

Parru on Metropolian sisäinen tiimi, joka sparraa metropolialaisia siinä, mitä hyötyä osallisuuden huomioimisesta on ja miten osallisuutta mahdollistetaan eri tilanteissa – muun muassa osallistavin menetelmin.

Hytke-hankkeen tarkoituksena on rakentaa osallistuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa Metropolia Ammattikorkeakoululle ja verkostoissa hyödynnettäväksi. Tavoitteena on kestävä hyvinvointi ihmisten arjessa teknologiaa hyödyntämällä.

Yllä olevista kiteytyksistä voi havaita, kuinka tärkeää kehitystyön koordinointi on, ja kuinka Hytke ja Parru voivat yhdessä lisätä toimiensa vaikuttavuutta. Osallistuvan toiminnan näkökulma voidaan huomioida laajasti eri prosesseissa käyttäen yhtenäisiä käsitteitä, toimintatapoja ja työkaluja.

Kuvassa (vasemmalta): Sari Helenius, Salla Sipari, Elina Ala-nikkola Anne-Mari Raivio, Päivi Laine ja Jussi Linkola. Kuva: Nea Vänskä.

Yhteistyö jatkuu tapaamisella tammikuussa 2022, ja tavoitteeksi ensi vuodelle kaavailtiin jo yhteistä tapahtumaa osallistuvaan kehittämiseen liittyen.