3UAS-konferenssin julkaisut luettavissa

Hytke oli mukana 28.4.2022 järjestetyssä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolia Ammattikorkeakoulun virtuaalisessa konferenssissa 3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä. Konferenssiesityksiin perustuvat julkaisut on nyt julkaistu Haaga-Helian sähköisellä eSignals-julkaisualustalla.

Hytke-hankkeen julkaisu Osallistuvalla TKI-kumppanuudella kohti kestävää hyvinvointia on luettavissa verkkojulkaisun Johtaminen ja yrittäjyys -osiossa.

Väitämme, että moninäkökulmainen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä onnistuu osallistuvassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuudessa, jossa eri näkemykset sulautuvat toisiinsa. Pinnallisen vuorovaikutuksen sijaan sulautuvasta TKI-kumppanuudesta kumpuavat kollektiiviset voimavarat voivat olla avaintekijä kestävän hyvinvoinnin edistämisessä niin meillä Suomessa kuin laajemminkin maailmalla.

Osallistuvalla TKI-kumppanuudella kohti kestävää hyvinvointia

Artikkelin ovat kirjoittaneet Salla Sipari, Sari Helenius, Nea Vänskä ja
Arto O. Salonen.

Lue myös verkkosivujemme uutinen Hytke 3UAS-konferenssissa, jossa kerrotaan Sari Heleniuksen pitämästä konferenssiesityksestä.