Hytke 3UAS-konferenssissa

28.4.2022 järjestettiin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolia Ammattikorkeakoulun virtuaalinen konferenssi 3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä. Konferenssin yleiset teemat ovat yrittäjyys ja johtaminen, ja tänä vuonna painotuksina olivat erityisesti kestävä kasvu, tulevaisuuden toimintaympäristöt ja systeemiälykkyys.

Hytke-hankkeen asiantuntija Sari Helenius piti konferenssiesityksen Osallistuvalla TKI-kumppanuudella kohti kestävää hyvinvointia, ja lisäksi useampi hankkeen asiantuntija osallistui tapahtumaan.

Sari Heleniuksen esitys on käynnissä Liveto-konferenssialustalla.

Helenius valotti esityksessään osallistuvan TKI-kumppanuuden periaatteita ja taustoja. Nykyajalle tyypillisten monimutkaisten ongelmien ratkominen TKI-toiminnassa edellyttää eri näkökulmien yhdistelyä, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa niin tutkijoiden, yritysten ja organisaatioiden sekä yksittäisten kansalaistenkin välillä.

Osallistuva TKI-kumppanuus on kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa, jossa aiheeseen liittyville toimijoille mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessin eri vaiheissa.

Aiemman REcoRDI-hankkeen tuloksista on saatu paljon sisältöä osallistuvan TKI-kumppanuuden kehittämiseen. REcoRDI:ssa osallistuvaa tutkimuskumppanuutta on kehitetty kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa (ks. Sipari ym. 2022). Hytkessä osallistuvaa TKI-kumppanuutta kehitetään laajemmassa kontekstissa kumulatiivisena, iteratiivisena prosessina verkostoissa jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen.

REcoRDI-hankkeen osallistuva tutkimuskumppanuus.

Sari Heleniuksen esitys oli osa tulevaisuuden teknologiat ja kehittäminen -rinnakkaissessiota, jonka esityksistä syntyi oivallinen, toisiaan täydentävä kokonaisuus. Esityksensä lopuksi Helenius kutsui kaikki paikalla olijat kehittämään osallistuvan TKI-kumppanuuden mallia eteenpäin.

Tulevaisuuden teknologiat & kehittäminen -session livekuvitus, tekijä: Raquel Benmergui.

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä tarjosi runsaan ohjelman ja laajan leikkauksen kolmen ammattikorkeakoulun viimeaikaisesta ja käynnissä olevasta kehitystyöstä. Suuri kiitos järjestäjille huolella rakennetusta tapahtumasta.