Osallistuvan TKI-kumppanuuden muotoilu jatkuu yhdessä

Näkymä kokoushuoneeseen ovelta.

Hytke-hanke jatkaa osallistuvan TKI-kumppanuuden muotoilua yhdessä sidosryhmien kanssa. Maanantaina 11.4.2022 oli vuorossa työpaja Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymien asiantuntijoiden kanssa.

Hytken projektipäällikkö Nea Vänskä ja asiantuntija Sari Helenius ohjasivat työpajan, jossa TKI-toiminnan asiantuntijat keskustelivat aiheesta mitä on osallistuva TKI-kumppanuus Metropoliassa? Yhteiskehittelyn pohjana oli Hytken #HehkutaHyvää-kampanjan haastattelujen sekä TK-asiantuntijoiden työpajojen pohjalta rakennettu osallistuvan TKI-kumppanuuden kuvauksen työversio.

Pöydällä työpajatiedote ja keskusteluohjeistus.
Keskustelun oheismateriaaleja.

Keskustelu oli hyvin antoisaa ja hedelmällistä. Osallistujat ovat kokeneita projektitoimijoita ja TKI-toiminnan moniosaajia, joten heillä oli tarkkoja, kokemukseen perustuvia huomioita toiminnan luonteesta ja osallistuvan TKI-kumppanuuden mahdollistamisesta.

Työpajan fasilitaattorit Nea ja Sari olivat hyvin tyytyväisiä ja odottavat jo malttamattomasti keskusteluaineiston purkamista jatkotyöstöä varten. Moninäkökulmaisesta ja rikkaasta aineistosta löytyy varmasti sisältöjä, jotka vahvistavat jo löydettyjä osallistuvan TKI-kumppanuuden piirteitä, mutta myös uusia näkökulmia, jotka auttavat muovaamaan kumppanuusmallia eteenpäin.

Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille arvokkaasta panoksesta osallistuvan TKI-kumppanuuden kehittämiseen.