Millainen olisi yhdessä tutkimisen mahdollistava digialusta?

Ajattele tilanne, että kohtaat arjessasi haasteen, jonka ratkaiseminen parantaisi omaasi ja muiden ihmisten hyvinvointia. Saattaisit tuolloin esimerkiksi pohtia: “tämän asian voisi tehdä fiksumminkin” tai “osaisipa joku suunnitella ja tehdä tämän toisin”. Tai kenties sinulla on mielessä jokin ajatus, miten asiaa voisi kehittää.

Voi olla, että arkiset tilanteet herättävät useinkin tällaisia ajatuksia, mutta ne jäävät omaksi toiveajatteluksi ja unohtuvat nopeasti. Tai kenties ne purkautuvat Facebook-kavereiden tiedoksi saamatta kuitenkaan aikaan muutoksia. Nimenomaan tällaiset arjesta nousevat kehittämistarpeet ja merkitykselliset tutkimusaiheet ovat kuitenkin arvokkaita ja ansaitsevat tulla huomioiduksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) laajemminkin. 

Joten mitäpä, jos voisit tilanteessa vaikka avata kännykkäsi ja kirjata asian tutkimusehdotukseksi tai kehittämiskohteeksi tähän tarkoitetulle digialustalle? Ja tämän jälkeen voisit haluamallasi tavalla osallistua aiheen käsittelyyn, tutkimus- tai kehittämistarpeen määrittelyyn ja kysymyksenasetteluun sekä varsinaiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan alusta loppuun saakka.

Tällainen osallistuvan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuuden digiympäristö, joka kulkee työnimellä Daily Life Digi Lab, on suunnitteilla Hytke-hankkeessa. Vuorovaikutteisessa verkkoympäristössä mahdollistuu osallistuvaan TKI-kumppanuuteen tutustuminen ja kumppanuuksien rakentaminen.

Osallistuva TKI-kumppanuus on kumppanuuteen perustuvaa yhteistoimintaa, jossa aiheeseen liittyville toimijoille mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin eri vaiheissa.

Arjen tarpeista kumpuava ja arjen toimintaan kytkeytyvä TKI-toiminta, johon ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisina kumppaneina, edistää kestävää hyvinvointia arjessa.

Piirustuksia fläppitaululla, Digi Lab -ideoita.
Daily LifeDigi Lab -luonnostelua työpajassa.

Tulevaisuuden “Daily Life Digi Lab:a” yhteiskehitellään Metropolian TKI-verkostoissa. Daily Life Digi Lab:sta rakentuu vuorovaikutteinen digitaalinen ympäristö, jota kehitetään Hytke-hankkeen työpakettina. Työpaketin vetäjänä toimii teknologiapäällikkö Harri Hahkala. ICT-järjestelmän kehittämisosaamista tiimissä varmistavat Keijo Länsikunnas ja Joonas Lehikoinen. Lisäksi työpaketissa asiantuntijoina toimivat innovaatiojohtaja Anna-Stiina Tähkävuori sekä kiinteistö ja rakennusalan asiantuntijalehtori Sunil Suwal.

Tiistaina 5.4.2022 Hytke-tiimi kokoontui yhteiskehittelytyöpajaan työpaketin vetäjän Harri Hahkalan johdolla hahmottelemaan digialustan toiminnallisuuksia, teknistä toteutusta ja kytköksiä olemassa oleviin verkkoympäristoihin ja -palveluihin. Aihe herätti paljon keskustelua ja pohdittavaa, esimerkiksi:

  • Miten TKI-hankkeet näkyisivät alustalla ja kuinka niihin voisi osallistua tai ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua?
  • Millaista vuorovaikutusta alustalla tarvitaan?
  • Mitä olemassa olevia alustoja ja ohjelmia on ja miten niitä hyödynnetään?
Hytke-tiimi ideoimassa Daily Life Digi Lab -alustaa Metropolian Karamalmin toimipisteessä sekä etäyhteyden välityksellä.

Työpaja ei tuonut kysymyksiin valmiita vastauksia, mutta kehitystyön suunta tarkentui. Ideoita ja näkemyksiä kaivataan kuitenkin vielä lisää, joten kutsumme kaikki kiinnostuneet mukaan Digi Labin kehitykseen. Haluaisimme kuulla:

  1. Kuinka haluaisit osallistua TKI-toimintaan?
  2. Millainen digitaalinen ympäristö innostaisi sinua mukaan?
  3. Onko sinulla esimerkkejä yhteistoimintaan soveltuvista verkkoalustoista ja onnistuneesta, verkossa tapahtuneesta yhteiskehittelystä?
  4. Onko sinulla muita ideoita tai ajatuksia, joita haluaisit jakaa osallistuvasta TKI-kumppanuudesta tai digialustasta?

Ota yhteyttä Daily Life Digi Lab -työpaketin vetäjä Harri Hahkalaan, ja kerro ajatuksesi kehittämistyöhön liittyen.


Artikkelin otsakekuva: Mark Fletcher-BrownUnsplash.