Lämpimästi tervetuloa osallistuvan tutkimuskumppanuuden kehittävään koulutusprosessiin

Metropolia Ammattikorkeakoulussa kehitetään uudenlaista toimintakulttuuria tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osallistuvassa tutkimuskumppanuudessa on kyse siitä, että tutkijoiden lisäksi tutkimusaiheeseen liittyvät muut toimijat, kuten kokemusasiantuntijat, opiskelijat, opettajat, kehittäjät, päättäjät – kenelle aihe on kiinnostava – ovat kumppaneina mukana ​tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa.

Tätä tutkimuskulttuurin muutosta kuvaa se, että TKI-toiminta toteutuu yhdessä toimijoiden kanssa (with) tai heidän toimestaan (by) eikä heille (to), heistä (about) tai heitä varten (for).

Osallistuvan tutkimuskumppanuuden kehittävä koulutusprosessi

Kehittävässä koulutusprosessissa kehitetään yhdessä osallistuvaa tutkimuskumppanuutta TKI-toiminnassa. 25.11.2022.

Prosessissa perehdytään sekä sovelletaan ja muotoillaan kansainvälisen ja kansallisen tutkimusnäytön perusteella tuotettua osallistuva tutkimuskumppanuus -mallia erilaisissa toimintaympäristöissä ja -verkostoissa.

Osallistujat osaavat koulutuksen käytyään hyödyntää osallistuvaa tutkimuskumppanuutta TKI-toiminnassa. 

Ilmoittautuminen on käynnissä perjantaihin 30.9.2022 saakka. Koulutusprosessi alkaa 25.11.2022.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Participatory Research Partnership -koulutusprosessin infosivulta.

Kerromme mielellämme lisää!