Osallistuvaa tutkimuskumppanuutta Soveltavan liikunnan päivillä

Hytke-hankkeen asiantuntijat Sari Helenius ja Sara Väisänen esittelivät Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallia Soveltavan liikunnan päivillä 24.8.–25.8.2022 Metropolian Myllypuron kampuksella. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli “Ei mitään meistä ilman meitä – Inget om oss utan oss”. Tätä sanomaa välittää myös Osallistuva tutkimuskumppanuus, joka tarjoaa mallin ja välineitä ajatuksen käytäntöön viemiseksi (Sipari ym. 2022).

Sarin ja Saran esitys Osallistuva tutkimuskumppanuus edistää yhdenvertaista osallistumista tutkimustoimintaan oli osa tapahtuman tutkimus-teemasessiota.

Seminaariesitys.
Sari Helenius (vas.) ja Sara Väisänen esittelevät osallistuvaa tutkumuskumppanuutta.

Esityksessään hytkeläiset kertoivat kuulijoille osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta ja esittelivät mallia sekä sen tutkimuksellisen kehittämisen prosessia. Esitys herätti kiinnostusta ja keskustelua uudenlaisesta toimintakulttuurista tutkimuksessa sekä mallin soveltamisesta käytännössä. Osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta kiinnostuneet toivotettiin tervetulleeksi Kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpajoihin 25.10.2022 ja 25.11.2022 alkavaan kehittävään koulutusprosessiin.

Soveltavan liikunnan päivien tutkimus-teeman monipuolisessa kattauksessa kuultiin myös muista soveltavan liikunnan ajankohtaisista tutkimuksista. Esitysten jälkeinen keskustelu oli oiva mahdollisuus vuoropuheluun tutkijoiden kanssa tutkimustulosten merkityksestä ja hyödyntämisestä käytännössä.

Tilaisuuden jälkeen Sari ja Sara jäivät pohtimaan, miten tutkimusseminaarit tavoittaisivat tutkijayleisön lisäksi laajemmin myös muita, joita asia koskettaa ja joille tiedolla on merkitystä heidän omassa arjessaan.

Kaksi henkilöä istumassa kierreportaissa.
Sara Väisänen (vas.) ja Sari Helenius.

Kirjoittajat:
Sara Väisänen & Sari Helenius.

Lisätietoa