Kehittäminen etenee dialogina verkostoissa

Hytke jatkaa suunnitellusti osallistuvan TKI-toiminnan kehittämistä Metropoliassa. Kehittämisessä keskeistä on dialogi innovaatiokeskittymien monialaisissa TKI-verkostoissa. Dialogia ja yhteisen ymmärryksen rakentumista ja rikastumista edistetään osallistumalla muun muassa kehittäjäverkostojen tilaisuuksiin. Esimerkiksi perjantaina 26.11. Hytke osallistui Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymän kokoukseen. Kokouksessa esiteltiin Hytke-hanketta ja…
Haarautuva käytävä rakennuksen sisällä.

Seniorina Suomessa 2021 -Erätauko-keskustelu 7.12.2021

HUOM! vallitsevasta koronatilanteesta johtuen keskustelu siirretään kokonaan etäyhteydellä tapahtuvaksi. Ilmoittautuneita on informoitu asiasta. HIPPA-Remote- ja Hytke-hankkeet järjestävät Seniorina Suomessa 2021 -Erätauko-keskustelun tiistaina 7.12.2021 klo 15–17 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella: Mitä suomalaisille senioreille ja Suomelle kuuluu? Mikä sinulle on digitalisoituvassa Suomessa…

Hytke ja Parru jatkavat osallistuvan toiminnan kehittämistä

Hytke-hanke ja Metropolian Parru-tiimi tapasivat osallistuvan toiminnan kehittämisen merkeissä Metropolian Myllypuron kampuksella 15.11.2021. Toimijoiden yhteistyötä käynnisteltiin ensimmäisen kerran Hytken itsearvioinnin yhteydessä 26.10. Tuolloin Parru-tiimiläiset olivat mukana itsearviointitilaisuudessa ja tilaisuuden päätteeksi todettiin, että Hytken ja Parrun tavoitteet ovat niin samansuuntaisia, että…
HYTKE-tiimi Teams-kokouksessa.

Hytke-tiimin ensimmäinen, osallistuva itsearviointi

Hytke on toiminut aktiivisesti huhtikuusta 2021 alkaen, ja eilen 26.10.2021 oli hankkeen ensimmäisen itsearvioinnin aika. Yleinen itsearvioinnin menetelmä on hanketiimin ennakkoon täyttämä kyselylomake, vastausten koostaminen ja tulosten yhteinen käsittely. Hytkessä itsearviointi toteutettiin toisin. Koska Hytke-hanke kehittää osallistuvaa TKI-toimintaa ja yhteistoiminnallisia…

Hytke-hanke kehittäjäverkoston vieraana

Hytke-hanke piti Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän kehittäjäverkostolle osallistuvaa TKI-työtä kehittelevän työpajailtapäivän keskiviikkona 22.9.2021. Iltapäivän tavoitteena oli kerätä kehittäjäverkoston jäseniltä näkemyksiä siitä, mitä osallistuva TKI-toiminta pitää sisällään ja mitä sen toteutuminen edellyttää. Työpajan aluksi projektipäällikkö Nea Vänskä esitteli hankkeen…